Ansvarserklæring

Når du går inn på og bruker Indian Gourmets nettsider godtar du følgende bestemmelser:

Formålet med Orklas nettsteder

Formålet med Indian Gourmets nettsider er å gi generell informasjon om Indian Gourmet-konsernets virksomhet og merkevarer.

Opphavsrettslige forhold

Innholdet på Indian Gourmet ASs nettsider er undergitt opphavsrettsbeskyttelse. Innholdet kan fritt distribueres, kopieres og lagres elektronisk. Dette samtykket er gitt under forutsetning av at kilden til materialet er riktig angitt.

Ansvarserklæring

Vi anstrenger oss for at nettsidene hele tiden skal inneholde oppdaterte og nøyaktige opplysninger. Det kan allikevel hende at opplysningene til tross for dette kan være ufullstendige, unøyaktige eller ikke oppdatert. Opplysningene på nettsidene representerer ikke noe tilbud om verdipapirer for salg, og de må ikke bygges på ved noen investeringsbeslutning eller behandles som en invitasjon til å kjøpe verdipapirer eller på annen måte anses å gjelde noe bestemt investeringsforhold. Vi påtar oss intet ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i opplysningene. Enhver beslutning du fatter basert på opplysningene på nettstedene våre, skjer på ditt eget ansvar. Indian Gourmet eller Indian Gourmets datterselskaper påtar seg intet ansvar for tap eller skade av noen art som måtte oppstå av bruken av nettsidene eller opplysninger som finnes der. Vi påtar oss heller ikke noe ansvar for innholdet i noen tredjeparts nettsted som du måtte få tilgang til fra våre nettsider (via lenker).

Denne erklæringen er undergitt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

Om sikring av personopplysninger på Internett

Cookies og Personvern

Ansvarlig: Indian Gourmet AS, Kommunikasjon og samfunnskontakt